פרויקט אבטחת מטענים וריתוכים, לאשינג – ייצוא של יחידות מיוחדות, אבטחת היחידות בבטן האוניה ועל הסיפון, ריתוכים, שרשראות, ראצטים ועוד ציוד מיוחד.