אלמוג ליין הובלות לכל חלקי הארץ גם במטענים מיוחדים.